fredag 23. januar 2009

Finansminister

I spillet som finansminister stod vi foran oppgavene som finansministeren i dag møter. Dette var alt fra bevilgninger av penger til helse og skole, men også avgifter og rente. Resultatene ble kalkulert og vi fikk svarene vist i grafer. Etter å ha prøvd seg litt frem fikk man etter hvert frem resultater som var mer og mer realistiske og i trend med dagens tall.

Jeg gjorde noen små endringer på bensinprisen, samtidig som satte noen flere i arbeids ved å bevilge mer penger til forsvar og helse. Inflasjonen ble dempet ved å sette bensinprisen ned. 

Ingen kommentarer: